XTEMOS ELEMENT
POST ELEMENT STYLE MASONRY
Athiblog
Read More
News

3 เหล่าทัพ ผนึกกำลังร่วมเสวนารับมือสงครามไซเบอร์ เสริมความมั่นคงและป้องกันประเทศ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม .ที่หอประชุมกองทัพอากาศ 80 ปี พล.อ.อ.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานงานเสวนาวิชาการ โรงเรียนเสนาธิการ 3 เหล่าทัพ ในหัวข้อ “ไซเบอร์ในกิจการทหาร ความท้าทายและเตรียมการรับมือในอนาคต” โดยมี พล.ต.ฤทธี อินทรวุธ ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก น.อ.อมร ชมเชย รองผู้อำนวยการกองสงครามไซเบอร์ สำนักระบบบัญชาการและควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ น.อ.ปัทพงษ์ ดุรงค์ฤทธิชัย ผู้อำนวยการกองไซเบอร์ สำนักปฏิบัติการกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ร่วมเสวนา

Read more

AthiBlog
Read More
News

7 บริษัทยื่นซองประกวดราคา โครงการพัฒนาดาวเทียมธีออส-2 วงเงิน 7,800 ล้านบาท

7 บริษัทยื่นซองประกวดราคา โครงการพัฒนาดาวเทียมธีออส-2 วงเงิน 7,800 ล้านบาท ประกอบด้วย ดาวเทียมหลัก-รอง พร้อมระบบ อาคารประกอบดาวเทียม เทคโนโลยีสารสนเทศ วางเงื่อนไขต้องใช้ชิ้นส่วนในประเทศ 80-90% หนุนอุตสาหกรรมอวกาศ New S-Curve ในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

Read more

XTEMOS ELEMENT
POST ELEMENT STYLE MASK ON IMAGE
Athiblog
Read More
News

3 เหล่าทัพ ผนึกกำลังร่วมเสวนารับมือสงครามไซเบอร์ เสริมความมั่นคงและป้องกันประเทศ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม .ที่หอประชุมกองทัพอากาศ 80 ปี พล.อ.อ.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานงานเสวนาวิชาการ โรงเรียนเสนาธิการ 3 เหล่าทัพ ในหัวข้อ “ไซเบอร์ในกิจการทหาร ความท้าทายและเตรียมการรับมือในอนาคต” โดยมี พล.ต.ฤทธี อินทรวุธ ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก น.อ.อมร ชมเชย รองผู้อำนวยการกองสงครามไซเบอร์ สำนักระบบบัญชาการและควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ น.อ.ปัทพงษ์ ดุรงค์ฤทธิชัย ผู้อำนวยการกองไซเบอร์ สำนักปฏิบัติการกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ร่วมเสวนา

Read more

AthiBlog
Read More
News

7 บริษัทยื่นซองประกวดราคา โครงการพัฒนาดาวเทียมธีออส-2 วงเงิน 7,800 ล้านบาท

7 บริษัทยื่นซองประกวดราคา โครงการพัฒนาดาวเทียมธีออส-2 วงเงิน 7,800 ล้านบาท ประกอบด้วย ดาวเทียมหลัก-รอง พร้อมระบบ อาคารประกอบดาวเทียม เทคโนโลยีสารสนเทศ วางเงื่อนไขต้องใช้ชิ้นส่วนในประเทศ 80-90% หนุนอุตสาหกรรมอวกาศ New S-Curve ในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

Read more

XTEMOS ELEMENT
CAROUSEL OF POSTS